สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี

ข่าว

ประชาชาติที่ยืนหยัดบนสนามแห่งชัยชนะในการต่อสู้ที่อยุติธรรม แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ประชาชาติที่ยืนหยัดบนสนามแห่งชัยชนะในการต่อสู้ที่อยุติธรรม
“ประชาชาติที่ยืนหยัดบนสนามแห่งชัยชนะในการต่อสู้ที่อยุติธรรม แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขา”
เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
การมีอำนาจที่เพิ่มขึ้นของขบวนการต่อสู้ปาเลสไตน์ เป็นกุญแจหลักที่ทำให้รัฐเถื่อนไซออนิสต์ต้องยอมคุกเข่า
ประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติเติร์กเมนิสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ประธานสภาผลประโยชน์แห่งชาติเติร์กเมนิสถาน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
“อิหร่านและเติร์กเมนิสถาน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันต้องขยายความสัมพันธ์ในภาคส่วนต่างๆ อาทิ พลังงานและคมนาคม”
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตอิหร่าน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและเอกอัครราชทูตอิหร่าน เข้าพบท่านผู้นำสูงสุด
"ควรหลีกเลี่ยงการทูตที่อ้อนวอน แต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ฉลาด และยืดหยุ่นตามระเบียบพิธีทางการทูต"

หัวข้อ