สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
คณะผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
คณะผู้บัญชาการกองทัพอากาศ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

เราจะรักษาความมั่นคงของประเทศและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ