สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ผู้นำกาตาร์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ผู้นำกาตาร์ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลาง คือการเจรจาโดยปราศจากการแทรกแซง