สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
งานสัมมนาสัปดาห์แห่งเอกภาพ
งานสัมมนาสัปดาห์แห่งเอกภาพและการเข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

“ตัวบ่งชี้หลักของความเป็นเอกภาพของบรรดามุสลิม คือ ประเด็นปาเลสไตน์”

เยี่ยมชมมากที่สุด