สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
ตัวแทนองค์กรนักศึกษา เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ตัวแทนองค์กรนักศึกษา เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

พวกไซออนิสต์นั้นไม่เข้าใจอะไรเลย นอกจากภาษาที่แข็งกร้าว