สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
กษัตริย์โอมาน พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
กษัตริย์โอมาน พร้อมคณะ เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

นโยบายของรัฐเถื่อนไซออนิสต์คือการสร้างความแตกแยกและการทำให้ภูมิภาคไร้ความมั่นคง