สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
สาส์นเนื่องในสัปดาห์ป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์และวันเทอดเกียรติต่อบรรดาทหารผ่านศึก
สาส์นเนื่องในสัปดาห์แห่งการป้องกันอันศักดิ์สิทธิ์และวันเทอดเกียรติต่อบรรดาทหารผ่านศึก

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปราณียิ่งเสมอ