สำนักผู้นำสูงสุดซัยยิด อาลี คาเมเนอี
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดาแห่งอิสลามและอิมามซอดิก
เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันประสูติของท่านศาสดาแห่งอิสลามและอิมามซอดิก

การดูหมิ่นศาสดาผู้ทรงเกียรติของอิสลาม แสดงถึงอัตลักษณ์อันมืดมนของอารยธรรมตะวัน